Rampeneenheid


Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak t.a.v. evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen, waarvoor zij met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst heeft gesloten. Hiervoor heeft Reddingsbrigade Nederland over het gehele land 90 continu parate reddingseenheden gestationeerd, speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden. De bemanning van deze boten (1700 vrijwilligers) staat 365 dagen per jaar voor een eventuele inzet binnen 1 uur klaar.

Reddingsbrigade Nederland beheert de Nationale Reddingsvloot en organiseert, naast diverse regionale oefeningen, ook jaarlijks een grootschalige multidisciplinaire oefening waardoor de vrijwilligers van de Reddingsbrigades op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en geoefend worden in hulpverlening en communicatie tijdens crisissituaties. Ten tijde van rampen wordt met andere hulpverleningsinstanties zoals de brandweer, KLPD, Landmacht, Rode Kruis en KNRM samengewerkt. De Reddingsbrigade is een erkende hulpverleningsdienst en kan ook met optische en geluidssignalen (zwaailicht en sirene) als voorrangsvoertuig uitrukken.