Instructeur zwemmend redden


Instructeurs / instructrices voor het zwemmend redden komen hoofdzakelijk voort uit eigen leden van de reddingsbrigade. Na het behalen van KNBRD diploma B kunnen desbetreffende kandidaten door het bestuur van de reddingbrigade worden benaderd om zich als instructeur in te zetten voor de reddingbrigade. Reddingsbrigade Wierden hanteert het principe dat belangstellenden eerst een jaar onder toezicht van een gediplomeerd instructeur stage lopen alvorens de kandidaten bij de overkoepelde bond worden aangemeld voor een instructeuropleiding (Assistent instructeur of Instructeur).

In overleg met de Commissie Hogere Bondsopleidingen van Reddingsbrigades Nederland tracht het bestuur de opleidingen in de regio te laten plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van het aantal aangemelde cursisten en de beschikbaarheid van docenten. Reddingsbrigade Wierden heeft een eigen lid met opleidingbevoegdheden.

Personen die reeds in het bezit zijn van een instructeurbevoegdheid en zich verdienstelijk willen maken voor Reddingsbrigade Wierden worden verzocht contact op te nemen met de Commissie Zwemmend Redden.