Accomodatie


Om de kwaliteit van Reddingsbrigade Wierden te bewaken en te verbeteren is een aantal jaar geleden een technische commissie (TC) in het leven geroepen. Sinds 2011 is de naam van TC veranderd in de Commissie Zwemmend Redden (CZR).

De CZR is verantwoordelijk voor het opleidingsniveau van de cursisten, maar ook verzorgen zij de bijscholingen voor de instructeurs. Om dit vorm te geven delen zij de instructeurs in op de groepen en ondersteunen waar nodig. Ook wordt er in samenwerking met de instructeurs gekeken of er kinderen zijn die eventueel door kunnen schuiven naar een hoger brevet of misschien juist een brevet teruggeplaatst moeten worden. Er wordt getracht de definitieve indeling rond te hebben met de herfstvakantie, dan wordt ook de instroom van nieuwe cursisten gesloten.

Voor al uw vragen met betrekking tot opleiding kunt u terecht bij de technisch leider. Deze is op de donderdagavonden te herkennen aan het rode polo-shirt.


Leden Commissie ZR


Voorzitter

Marieke Evers - v.d. Aa

Technisch leider

Marten Levers

Ondersteuning technisch leider

Frans Eggink

Melanie Zandman

Contactpersoon bestuur

Lotte Berkelaar