Algemene informatie


Reddingsbrigade Wierden is een zelfstandig opererende vereniging onder de overkoepelende organisatie Reddingsbrigades Nederland. Reddingsbrigades Nederland heeft als doelstelling het voorkomen van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.

Reddingsbrigade Wierden verzorgt primair de opleidingen zwemmend redden (binnenwater). Tijdens de opleidingen leren de cursisten in de eerste plaats zichzelf te redden, door het onbewust wegnemen van angsten en te handelen volgens geleerde technieken, en in de tweede plaats het redden van derden. In het bijzonder het verbeteren van de eigen vaardigheden bevordert het voorkomen van de verdrinkingsdood, met name bij kinderen.